Miljøpartiet DE grønne har hatt medlemsmøte og diskutert Barnehagesaken som skal opp til politisk debatt denne uken.

  • Vi er uenig i at underdekningen på Ankenes har en god løsning med at barna der kan få plass i byen når det ikke er plass på Ankenes. De barna vil da ikke kunne få bygge nettverk med de som de senere skal inn skole med.
  • Vi er enige med utdannningsforbundet i at størrelsen på avdelingene skal være 18/9 . Større avdelinger vil ikke i tilstrekkelig grad kunne ivareta barnas relasjonslæring.
  • Plasseringen på Sykehushaugen kan være uheldig grunnet vindforhold.
  • Det vil være uheldig å legge ned Måseveien denne høsten, de barna som er der må kunne få være sammen med de som de er trygge på til de skal inn i en eventuell ny barnehage eller barneskole, gradvis utfasing av barnehagen. Det ble funnet penger da ungdomsskoleelever ikke ville splittes opp i nye miljøer, da kan vi ikke gjøre det med de minste og mest sårbare.
  • Skolene i Håkvik og Ankenes skal ikke atter en gang gjennom en ny strukturvurdering, det må bli ro i spekulasjonene om barneskolene.