Har du fåttmed deg Fremovers juletilbud?
 

Innbyggerne i Hamarøy må forberede seg på avgiftssjokk neste år.

Bortsett fra det blir ting stort sett som før, viste torsdagens budsjettbehandling i kommunestyret.

– Ingen dramatikk

– Det ligger ingen dramatikk i budsjettet for 2016, sier ordfører Jan-Folke Sandnes til Avisa Nordland.

Så spørs det da hvor dramatisk innbyggerne i Hamarøy synes det er at vannavgiften stiger med over 50 prosent, fra 4.200 til 6.500 kroner, eller at feieavgiften omtrent tredobles fra 455 til 1.350 kroner, alle beløp eksklusive merverdiavgift.

Som en liten trøst går feieravgiften ned med 290 kroner.

– Det er selvsagt beklagelig at enkelte avgifter blir så mye dyrere. Årsaken er at de har gått med underskudd i flere år. Avgiftene skal drives etter selvkostprinsippet og burde hatt en jevnere prisøkning enn det vi nå er nødt til å gjennomføre, erkjenner ordføreren.

LES OGSÅ: Kommunen fikk bare inn ett bud. Nå selges skolen for én krone.

Sandnes betegner budsjettbehandlingen som grei.

– En av forklaringene er nok at mange av politikerne i kommunestyret er nye og har hatt liten tid til å sette seg inn i budsjettprosessen. En annen årsak er at budsjettet ikke inneholder noen dramatiske forslag. Det er lagt inn ett sparetiltak, kommunen skal slutte å lease biler. Fra før av er det vedtatt ny organisasjonsstruktur i kommunen. De endringene dette medfører skal etter planen på plass før sommeren, sier ordføreren.

Utgiftene må ned

I budsjettet er det funnet plass til en ny stilling, som jordmor.

– Den er rimelig godt finansiert fra før av slik at merkostnadene for kommunen bare blir på 150.000 kroner, sier Sandnes.

– Andre kommuner synes å ha langt større problemer med å få neste års budsjett i havn enn del Hamarøy har?

– Vi er fortsatt Robek-kommune, men vi har fått bedre styring på økonomien og ser også effekt av tiltak som er iverksatt for å bedre økonomien. Vi må fortsette jobben med å få ned driftsutgiftene slik at vi kan gjennomføre planlagte og nødvendige investeringstiltak, som sykehjemmet, svarer ordføreren.

Følg Fremover på Facebook