De fire kommunene Narvik, Gratangen, Evenes og Lødingen inngår samarbeid om samhandling innen beredskap. Det melder Narvik kommune i ei pressemelding.

Det er Narvik kommune som skal lede prosjektet.

– Kommunens beredskapsressurs skal bistå de andre kommunene med å ivareta kommunens beredskapsplikt gjennom overordnet beredskapsplaner basert på overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) samt planverk, skriver kommunen.

Statsforvalteren i Nordland har gitt støttet til prosjektet og oppfordrer ifølge kommunen til regionalt samarbeid innen beredskap.

– Målet med prosjektet er å styrke beredskapen i alle deltakende kommuner, noe som vil komme innbyggerne til gode, oppsummeres det fra Narvik kommune.

I Narvik er det Iris Bartholsen som er beredskapsansvarlig, ei stilling hun har hatt i to år. Ifølge NRK er det bare 28 av alle landets 356 kommuner som har en person som jobber som beredskapsansvarlig i full stilling.

Fylkesberedskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbru, sier til statskanalen at beredskapen i kommunene bør styrkes.

– Enhver hendelse vil skje i en kommune. Kommunene er vår viktigste beredskapsaktør, så der bør det skje en styrking. Men det mer langvarige arbeidet, som systematisk beredskapsarbeid er, har de ikke ressurser til per i dag. Og det arbeidet bør styrkes, sier Jordbru til NRK.