Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen kan stille krav til allmenngjort lønn og krav om lærlingordning

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Krav om allmenngjort lønn må sikres for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og for å legge til rette for rettferdig konkurranse på like vilkår.

Den 24.02.2020 sendte LOs juridiske avdeling ut vurdering av adgang til å sette vilkår ved tildeling av skjenkebevilling.

I tidligere alkohollov var det satt begrensninger i den alminnelige forvaltningsrettslige adgangen til å stille vilkår. Dette innebar at det bare kunne knyttes vilkår til kommunale salgs og skjenkebevillinger som fulgte direkte av alkoholloven. Denne begrensningen ble opphevet ved ny alkohollov av 16. mai 1997, slik at adgangen til å stille vilkår vil følge alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.”

Fra lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 7 (1997-1998) side 14-15: ”Rammene er vide og lovverket gir kommunene stor frihet til å utforme sin egen politikk, både i restriktiv og liberal retning. Den kommunale frihet er større på dette området enn på de fleste andre områder.”

Videre: I forarbeidene gis det eksempler på hensyn som etter departementets syn vil være relevant ved vurderingen av bevillingssøknader. På side 33 i proposisjonen heter det «Det kan også legges vekt på andre samfunnsinteresser, som for eksempel om salgs eller skjenkestedet har lærlingeordning.

Kommunenes har adgang til å innta vilkår i et bevillingsvedtak.

I følge LO vil også samfunnsmessige hensyn kunne tas i betraktning, så lenge disse er saklig begrunnet. Et vilkår om allmenngjort lønn for å legge til rette for rettferdig konkurranse på like vilkår, samt forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, vil ligge innenfor dette.

Rødt vil under kommunestyrets behandling av alkoholpolitisk handlingsplan foreslå at det stilles vilkår om allmenngjort lønn og at det skal legges vekt på om skjenkestedet har lærlingeordning .

Kommentarer til denne saken