Kommunen øker antall lærlinger

DEL

Narvik SV foreslo i hovedutvalget for oppvekst og kultur en dobling av antall lærlinger fra 2022 til 2 per 1.000 innbyggere. Kommunen har tidligere vært inne på å prioritere flere lærlinger. Tidligere i år ble den prioriteringen enstemmig vedtatt.

Rådmannen la frem et forslag med økning av lærlinger til 1 per 1.000. Dette mente SV var for passivt, og Elin Kvanmo sitt forslag om 2 per 1.000, ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

– Lærlinger er en stor ressurs i seg selv på den enkelte arbeidsplassen, og Narvik kommune kan og bør tilby lærlingeplasser innenfor de fleste fagene vi utdanner til i Narvik med mer. I en tid med mye usikkerhet i det private næringslivet er det viktig at kommunen stiller opp. Derfor er vi i SV glad for koronatiltaket med å øke antallet, sier kommunestyrerepresentant og forslagsstiller, Elin Kvanmo, i en pressemelding.

– Hvis vi skal nå ambisjonene om befolkningsvekst i regionen, har vi et ansvar for at ungdommene faktisk har et reelt valg om å bli. Hvis vi kan hindre fraflytting ved å øke antallet lærlingplasser er det opplagt at det er det vi skal, sier Kvanmo også.

Hun forventer dernest av kommunen at kommunens enheter tydeliggjør at de alle har ansvar for å ta imot lærlinger.

Vedtaket kom tilbake i andre halvdel av juni.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken