Vaksineringen med AztraZeneca-vaksinen ble 11. mars foreløpig utsatt i cirka to uker. Grunnen er at Folkehelseinstituttet (FHI) skal undersøke om det er en sammenheng mellom denne vaksinen og blodpropp etter et dødsfall i Danmark.

Etter man har tatt vaksinen kan man bli syk i noen dager. Symptomene minner om influensa slik som øvre luftveisplager, leddsmerter, muskelsmerter, hodepine, feber med mer.

– Disse reaksjonene er naturlig reaksjon fra immunsystemet, og en ønskelige respons på vaksinen, skriver Narvik kommune på sine nettsider.

– Det er like fullt viktig å gjøre oppmerksom på at personer som har fått AstraZeneca vaksinen også kan oppleve kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon eller se større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger).

I Narvik kommune er AstraZeneca-vaksinen gitt kun til helsepersonell. Alle andre vaksiner som er satt er Pfizers.

– Der det ikke er meldt om eller er mistanke om alvorlige bivirkninger, skriver kommunen.

Dersom man er usikker på om det er en normal effektvirkning av vaksinen eller en ukjent bivirkning skal man kontakte fastlege, eller legevakt når fastlegen ikke er tilgjengelig.

Hvis du opplever noen av symptomene over, ta kontakt med fastlege eller Narvik legevakt på telefon 116117.