En komplett logisk brist

Artikkelen er over 3 år gammel

Dette er dårlig nytt for den nye stor-kommunen og nye arbeidsplasser i regionen.

DEL

LederIngen kom og tok den vanskelige avgjørelsen for Evenes.

Til tross for at avgjørelsen skyldes en komplett logisk brist. For selv om man dekker seg under at man skal unngå tvangssammenslåing der det ikke er helt spesielle forhold – har man i tilfellet Evenes valgt å totalt motsi seg selv.

Det er to norske kommuner som står foran enorme investeringer – som akkurat nå er i ferd med å stelle seg i posisjon for en ny tid. Både Ørland og Evenes er plukket ut for å huse investeringer i milliardklassen i forbindelse med kraftig opptrapping av Forsvaret.

Men både på Ørland og i Evenes har følelser vært viktigere enn realpolitikk og ingen av kommunene har klart å samle seg om et alternativ som kan håndtere en slik etablering.

I tilfellet Ørland valgte man likevel å bruke tvang i sammenslåingen med Bjugn. Argumentasjonen lød:

Statlig investering i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke kan levere alene.

Et fornuftig valg av regjeringen – som selvsagt ser at en slik etablering også bør gi ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser og verdiskapning.

Men det er her den logiske bristen så til de grader dukker opp.

For mens Ørland kommune har 5.200 innbyggere har Evenes kun 1.400. Likevel mener altså regjeringen da åpenbart at Evenes har en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som kan levere alene. Dette til tross for at både fylkesmann og den kommunalt initierte utredningen peker på at dette slett ikke er tilfelle.

For alle med et visst innblikk i fremtidens kommunale økonomi ser at denne alenegangen vil være særdeles krevende for en kommune som Evenes. Økonomien er for dårlig, alderssammensettingen for gammel og næringslivet altfor, altfor svakt. Det vet også evenesværingene selv. Tross alt stemte bare 20 prosent på dette alternativet i den rådgivende folkeavstemningen.

Argumentasjonen diskvalifiserer samtidig også det såkalte ETS-alternativet som alene verken er større eller økonomisk mer robust enn Ørland.

I et hjørne

Men i kommunen er man likevel delt i to. Det er en halvdel som ønsker å bli en del av et stort Ofoten. Og det er en del som ønsker å flytte beslutningene til Evenskjer. Denne fighten er svært betent og har skapt store sår i kommunen. Uansett hvilken vei kommunen en gang ender – vil halvparten møte en ny kommune med en fiendtlig innstilling.

Men likevel har nok de fleste innerst inne håpet på en avgjørelse nå. Fordi alle vet at den en gang kommer. Det er fra nå de nye kommunekabalene legges. Både i nye Ofoten og i nye Tjeldsund kommune. Hvis ikke Evenes kommer seg til et av disse bordene blir det bare smuler igjen.

Høyres Margunn Ebbesen forteller til Fremover at det slett ikke er for sent – og at Evenes ved kjapp handling kan komme seg inn på alle forhandlingsbord. Det er en invitasjon kommunen bør gripe med begge hender.

Hvorfor Ofoten kommune?

I likhet med regjeringens glitrende retorikk (Ørland) – men sviktende logikk (Evenes) peker også Ebbesen på at det naturlige valget vil være Ofoten kommune.

Alt annet vil da også være veldig dårlig nytt for hele regionen. Det har nå over lang tid vært jobbet med offensive tanker rundt å løfte opp igjen et Ofoten som i mange år har slitt i motbakke. Kongstanken har vært at Ofoten – svak på næring, rik på ressurser – sammen skulle løftes opp. Særlig gjennom en satsing på reiseliv, forsvar og logistikk. Her er nettopp aksen Narvik-Evenes de viktigste synergieffektene ligger på kort sikt.

Det er denne aksen forsvarsminister Ine Eriksen Søreide pekte på da hun forklarte valget av Evenes som kampflybase og alliert mottaksområde. Det er Narvik som er front på reiseliv i regionen. Med Evenes som inngangsport. Og det er i det unike møtet mellom flyplassen, Narvik Havn, Ofotbanen, E6 og E10 logistikk-magien ligger.

I sør er det akkurat nå tyngre. Tysfjord/Ballangen sliter per nå tungt. Men innen havbruk, kraftproduksjon og turisme ligger store muligheter på sikt. Og som en del av et felles bo- og arbeidsmarked bør det være en selvfølge at hele regionen tar ansvar for å være med å utvikle også sørsiden av regionen.

Ikke slik en Ap-representant fra Evenes argumenterte med i et leserbrev i Fremover. Motstand mot en Ballangen/Tysfjord-fusjon grunnet svak økonomi. Sjelden har man sett en Ap-representant formulere seg mindre sosialdemokratisk.

ETS?

Det andre alternativet er altså å gå inn i nye Tjeldsund kommune – som består av Tjeldsund og Skånland – trolig uten Hinnøyadelen av Tjeldsund. Dette alternativets styrke er selvsagt at Evenes-politikerne får mer direkte makt og en større del av beslutningene.

Men det finnes to utfordringer ved alternativet som vil gjøre fremtiden til Evenes unødvendig krevende.

1) Selv om ETS er betraktelig større enn dagens løsning vil det fortsatt være en svært liten kommune – som blant annet fylkesmann i Troms sterkt advarer mot. En slik kommune vil aldri kunne stable på beina apparatet som trengs for å ta ut potensialet en militær etablering på Evenes vil gi.

2) Dagens kommuner er fullstendig avleggs og kommunereformer vil bare fortsette med uforminsket styrke i mange år fremover. En ny ETS-kommune vil derfor neppe ha lang holdbarhetstid. Den naturlige partneren til en silk kommune vil være Harstad. For Evenes sin del vil nettopp synergiene mot logistikk, reiseliv og forsvar i Ofoten vil kunne by på langt mer spennende muligheter enn et samarbeid med vår naboby i øst. For ikke å snakke om mulighetene til å være med på å utvikle planverket for havbruk i en samlet Ofotfjord.

Artikkeltags