Folket og kommunestyrene har sagt sitt. Nå skal Hill-Marta Solberg levere sin anbefaling.

HVA NÅ? Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg (Ap), skal innen 1. oktober levere sin anbefaling om kommunestrukturen i Nordland til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

HVA NÅ? Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg (Ap), skal innen 1. oktober levere sin anbefaling om kommunestrukturen i Nordland til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Over hele fylket har det vært arrangert folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser i kommunesammenslåingssaken, og 1. juli gikk kommunenes frist for å fatte vedtak i saken ut.

De 44 kommunene i Nordland har vært klare i sin tale. De aller fleste ønsker ikke å slås sammen med nabokommunene.

Kommunene Rana, Brønnøy, Bodø, Vestvågøy, Tjeldsund og Narvik er de eneste som ønsker en sammenslåing med andre.

Ikke overrasket

Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg (Ap), er ikke overrasket over at nordlendinger flest har vært negative til kommunesammenslåing.

– Det er mange som ser for seg at det blir snakk om lange avstander og lang vei til kommunesenteret. Folk ser også for seg at de kommer til å bli en utkant i en stor kommune, sier hun.

Hun vil ikke betegne kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners (H) kommunereform som en fiasko, men hun mener den så langt ikke har hatt noen resultater i Nordland.

– Nordland er et spesielt fylke, med øykommuner som har store avstander til kommunesenteret i nabokommunene, sier hun.

Skal levere anbefaling

Utover høsten er det landets fylkesmenn som skal ta arbeidet med kommunereformen videre.

Innen 1. oktober skal Solberg levere sin tilrådning om den framtidige kommunestrukturen i Nordland til departementet.

– Vi skal få fram utviklingsbildet for Nordland framover. Det blir en viktig oppgave å få fram de utfordringene fylket har framover, sier Solberg.

Tilrådningen skal baseres på de kommunale prosessene så langt i saken, og den skal ses opp mot målene for kommunereformen og departementets kriterier for en god kommunestruktur.

Våren 2017 skal kommunaldepartementet legge fram en proposisjon med forslag til en ny helhetlig kommunestruktur.

Forholder seg til vedtak

Arbeidet med tilrådningen har ikke kommet i gang enda, men i august og september blir kommunereformen den store saken hos Fylkesmannen i Nordland.

– Vi skal få oversikt over kommunenes vedtak og det som ligger bak. Alle kommunene har beskrevet et nullalternativ, og det blir viktig for oss å se på det. Folket har gitt sine råd til kommunestyrene, og jeg kan ikke komme på noen eksempler der kommunene ikke har fulgt rådene, sier Hill-Marta Solberg.

Neppe nytt kart

Flere andre fylkesmenn har vært klare på at det vil bli forandringer i kommunestrukturen. Det er ikke tilfellet i Nordland.

– Det er ikke sannsynlig at det blir et nytt kart. Nordland har mange små kommuner, og om 10–20 år vil disse stå ovenfor store utfordringer. Vi skal se på om det finnes andre løsninger for disse kommunene enn sammenslåing, sier Solberg.

– Jeg tror ikke det blir noen radikale endringer, men vi skal i tilrådningen peke på prosesser som allerede har gått og på utviklingen i fylket framover.

Artikkeltags