Delingen av Tysfjord: Nye Narvik vil gi Hamarøy 120 millioner for ny grense

Nye Narvik kommune er villig til å overta hele Robek-gjelda til Tysfjord kommune for å få flyttet kommunegrensen dit fylkesmannen mente det var naturlig.