Folkeaksjonen for ETS og folkets vilje m.m.m (med mye mer)

Styret i Folkeaksjonen for ETS: Torill Helene Larsen, Kjersti Myrnes Balto, Pål Johansen, Reidar Karlsen og Terje Bartholsen.

Styret i Folkeaksjonen for ETS: Torill Helene Larsen, Kjersti Myrnes Balto, Pål Johansen, Reidar Karlsen og Terje Bartholsen.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I leserinnlegg i Ht den 23.mars i år (og bladet Fremover) tar denne merkelige folkeaksjonen som kaller seg for «Folkeaksjonen for ETS» til motmæle mot Evenes SV som mener at Evenes kommune vil få det best ved å stå alene som kommune i framtida. Jeg viser til at Evenes SV nylig har tatt til orde for dette i leserinnlegg i Ht og Fremover.

Folkeaksjonen mener at dette blir for smått, og «…advarer sterkt mot at alenegang er en farbar vei i dag.»

Jeg er enig med folkeaksjonen i at Evenes som fortsatt egen kommune ikke har livets rett. Men det blir like mye «alenegang» for en kommune med 5000 innbyggere, som en kommune med 1275 innbyggere. Begge alternativene blir for småfisk å regne, og vil aldri kunne tilby sine innbyggere de tjenestene som kreves, verken i dag eller i framtida!

Folkeaksjonen påstår også at folkeviljen er en sammenslått enhet mellom de tre kommunene Skånland, Evenes og Tjeldsund. De viser i denne sammenheng til folkeavstemminger i vinter om dette temaet.

I 2003 sa mer enn 80 % av Tjeldsunds innbyggere nei til å slå seg sammen med Skånland. På hinnøysiden av Tjeldsund var nei-prosenten langt over 90. Hva mener folkeaksjonen har endret seg i folkemeningen siden da?

Nei, kjære merkelige folkeaksjon! Jeg beklager, men tror ikke at en felles kommune mellom Skånland, Evenes og Tjeldsund blir noe annet enn fatamorgana for dere. En så liten kommune vil aldri kunne bli i stand til å løse framtidens oppgaver i kommune-Norge. Det har heller aldri vært noen form for samarbeid mellom disse kommunene, med svært få unntak, som kan beskrives som annet enn løst og uforpliktende, og uten suksess der hvor dette er prøvd. Tvert imot: de fleste samarbeidsprosjektene som har vært prøvd er ineffektive, store pengesluk! Men det er jo greit å late som noe annet når stat og fylkeskommune åpner pengesekken i en oppstartsfase, men uten økonomiske forpliktelser for den senere drift, hvilket kommunen selv må finansiere av en svært mager kommunekasse.

Hvorfor tør verken Tjeldsund eller Evenes kommuner f. eks. å evaluere de økonomiske konsekvensene av samarbeidet om tekniske tjenester og økonomienheten? Kanskje man frykter fasiten?

Jeg minner om to svært viktige målsetninger med kommunereformen:

  1. At man innafor tjenesteproduksjon skal sikre større og bedre fagmiljøer i kommunene, og være mer robuste for å møte framtidige utfordringer, nye oppgaver og krav til kommunene
  2. At man ved å slå sammen kommuner får mere handlekraftige kommuner som kan spille en større rolle som samfunnsutvikler både lokalt og regionalt

Hva mener folkeaksjonen om disse svært relevante og viktige målsetningene? Hvordan skal denne lille kommunen deres makte dette?

 

Jeg undres stadig over at presumtivt fornuftige mennesker kan få seg til å tro at små kommuner, sårbar innafor alle sektorer, vil kunne tilby sine innbyggere de tjenesten som kreves i framtida!

Folkeaksjonen påstår også hårdnakket at disse tre kommunene er så sammenvevd i dag. Kjære folkeaksjon, gi oss uvitende en fyldig og relevant informasjon om dette vevet! Som innbygger på hinnøysiden av Tjeldsund kommune må jeg si at jeg slett ikke føler meg sammenvevd med verken Evenskjer, Bogen eller Liland. Jeg har mye større tilknytning til Harstad, bare for å nevne det! Dette betyr selvfølgelig ikke at jeg har noe imot disse tre bygdene, snarere tvert imot. Det er svært gledelig at f.eks. Evenskjer har utviklet seg til å bli et levedyktig tettsted med mange av de tjenestetilbudene som etterspørres i hverdagen (og dette på tross av at datidens dommedagsprofeter spådde Evenskjer sin undergang da E10 ble lagt om til dagens trase ovenfor Evenskjer).

Så har vi dette paradokset om selvstyre og tjenestetilbud.

Kvæfjord kommune er pussig (Beklager at jeg for andre gang refererer til dere i denne sammenheng. Dere er ikke verre enn mange andre småkommuner, men når dere mener å ha det som trengs for å fortsette som egen kommune, er det grunn til å undres). Man har altså overlatt hele sin portefølje innafor tekniske tjenester til Harstad kommune, herunder brann-og redningsvesen, fordi kommunen mangler egen kompetanse her. Også Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner henter brann-og redningstjenester fra Harstad.

I tillegg er Kvæfjord kommune i ferd med å inngå samarbeid med Harstad Havn KF om havnesamarbeid. Dette sammen med Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen og Skånland kommuner. Ibestad har allerede vedtatt å inngå dette forpliktende samarbeidet med Harstad (k-sak 49/15 i Ibestad). Dette samarbeidsprosjekt er også et eksempel på at små kommuner mangler egenkompetanse innafor en annen viktig og sentral sektor, og derfor må støtte seg på de som er større og sterkere. Dette er fornuftig og ansvarlig politikk, bl.a. fordi samarbeid om utvikling av havneregioner er viktig med tanke på oppbyggingen av infrastrukturen i regionene.

Det er klokt å innhente kompetanse der hvor kompetansen sitter, så når disse andre småkommunene fatter egne bindende vedtak om samarbeid med Harstad Havn KF, vil det være en berikelse for alle i utviklingen av sjøverts godstransport.

Når man også leser i Ht av 21.03.16 at Harstad Havn KF har store planer for Rødskjær, hvor man vil legge til rette for etablering av industri-, havne-, og næringsarealer bør det lyde som musikk for nabokommunene og bygdene rundt Tjeldsundet. Man må være såpass robust som Harstad Havn KF for å få dette til. Det motsatte eksempelet er Evenes kommune, som på egen hånd i løpet av 40 år som vertskommune, i realiteten ikke har klart å skape noen ringvirkninger omkring vår stamflyplass Harstad/Narvik flyplass pga. manglende økonomisk slagkraft og manglende kompetanse. Dette er et slående eksempel på en liten kommunes utilstrekkelighet i byggingen av viktig samfunnsstruktur.

Kjære Folkeaksjon for ETS: Bruk energien deres på å arbeide for en best mulig indre struktur i det nye kommune-Norge, hvor kommunedelsutvalg bør bli en bærebjelke innafor den demokratiske oppbyggingen av de nye storkommunene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags