Det var tilløp til klø da valglokalet på Årstein åpnet i dag kl. 10.00, og allerede etter de første 15 minuttene hadde 25 personer avlagt sin stemme. Selv om mange av disse var av den eldre garde, var det også en hel del unge som benyttet stemmeretten.

Utenfor valglokalet gikk samtalene livlig, og at Gratangen fortsatt må bestå som egen kommune, var det neppe tvil.

Fremover spurte en pensjonist nærmest på spøk om vedkommende hadde kumulert.

- Ja, først satte jeg ett kryss og så ett til, fikk vi til svar, noe som indikerer det mange var opptatt av – Gratangen fortsatt egen kommune.

Ordfører Eva H. Ottesen (Ap) har flere ganger gått ut i media og anmodet sine sambygdinger om å møte opp og avgi stemme.

Ved valget nylig hadde Torsken 50 prosent, Dyrøy 51,2 prosent og Berg 54 prosent frammøte.

 For Gratangen må nærmere 500 av  innbyggere møte fram og avgi sin stemme før kl. 20.00 når valglokalet stenger i kveld, om Gratangen skal få en valgdeltakelse på 50 prosent.

Starten på denne rådgivende folkeavstemmingen var i alle fall overraskende god. Derfor knytter det seg stor spenning til om kommunestyret får den oppslutningen de ønsker for å ta et ”ansvarlig” valg.