– Veldig positivt møte med Narvik

UTFORDRENDE: Ordfører Eva H. Ottesen legger ikke skjul på at det er mange brikker som skal på plass i løpet av noen få uker for å få et best mulig grunnlag for innbyggerne i Gratangen til å ta den beste beslutningen i folkeavstemmingen om Gratangens framtid.Foto: Harold Jenssen

UTFORDRENDE: Ordfører Eva H. Ottesen legger ikke skjul på at det er mange brikker som skal på plass i løpet av noen få uker for å få et best mulig grunnlag for innbyggerne i Gratangen til å ta den beste beslutningen i folkeavstemmingen om Gratangens framtid.Foto: Harold Jenssen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

– Møtet med Narvik kommune om kommunereformen, var veldig positivt.

Det sier gratangsordfører Eva H. Ottesen

I en prosess

Hun poengterer at Gratangen går inn i en prosess hvor kommunen skal vurdere ulike alternativer for Gratangens plass i den nye kommunereformen.

Ett av de tre forslagene som er utredet av Telemarkforskingen, er Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes, Gratangen og Lavangen som èn kommune.

– Vi må jobbe oss fram til konkrete forslag som kan gi oss svar på hva betyr en sammenslåing med Narvik for innbyggerne i Gratangen? Hvilke tjenestetilbud får vi, og hvilke utviklingsmuligheter vil Gratangen ha sammen med Narvik i en storkommune, sier ordfører Ottesen.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

Nyttig møte

Fra Gratangen deltok ordfører Eva H. Ottesen og konsulent Ole Kristian Severinsen fra administrasjonen, og fra Narvik deltok ordfører Rune Edvardsen, varaordfører Geir-Ketil Hansen og rådmann Wenche Folberg.

– Vi opplevde møtet som ryddig og åpent, der vi la fram våre synspunkt for representantene fra Narvik kommune.

Det var Rune Edvardsen som hadde invitert Gratangen til dette møtet.

– Vi følte på ingen måte noe press fra Narviks representanter, presiserer Ottesen.

Vi gjør hjemmeleksa

– Gratangen kommunestyret skal i møtet 10. mars velge et forhandlingsutvalg. Til møtet vil også resultatet fra spørreundersøkelsen som Opinion har foretatt blant 200 av kommunens innbyggere, bli gjort kjent, sier Ottesen og legger til at lag og foreninger i kommunen er anmodet om å engasjere seg og gripe fatt i de kriterier Telemarksforsking har lagt til grunn.

– Det kan også komme med ting som ikke Telemarkforskningen har tatt med, men som folk i Gratangen mener er viktig for kommunen, sier hun.

Skal bli hørt

Ottesen mener en løsning kan være at formannskapet sammen med forhandlingsutvalget kommer med noen føringer som vi være viktig for Gratangen kommunen å presentere for Narvik kommune.

– Disse bør danne grunnlag for å komme fram til innholdet i en intensjonsavtale med Narvik, og at en slik avtale eventuelt kan signeres av begge parter før 13. april. Intensjonsavtalen kan da legges fram på folkemøtet på Biblioteket i Gratangsbotn skole den 13. april. Da legges også resultatet av arbeidet fra lag og foreninger fram for publikum, poengterer Eva Ottesen.

Samlet resultat

Fram til kommunestyremøtet 12. mai skal politikerne jobbe med alle innspillene, og da blir det klart hvilket alternativ Gratangen skal velge av disse tre:

1. Gratangen fortsetter som egen kommune.

2. Gratangen går sammen med Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Lavangen.

3. Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu.

– Den 6. juni blir det rådgivende folkeavstemming i Gratangen, og stemmene fra grasrota tas med til kommunestyremøtet 23. juni som blir dagen da Gratangen kommunestyre skal gjøre sitt endelige vedtak om Gratangen framtid for flere tiår framover, understreker ordfører Eva Ottesen.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

For iPhone: 

For Android:

LES OGSÅ: Starter folkeaksjon for kommunesammenslåing

LES OGSÅ: Han tok pusten fra frierne (for abonnenter)

Leserinnlegg Terje Bartholsen: Bløff og sannheter om kommunestruktur

LES OGSÅ: Må velge mellom Narvik og Harstad

LES OGSÅ: – En sammenslåing er det samme som å utslette lokalsamfunnet (for abonnenter)

LES OGSÅ: For 25 år siden ble hun utflirt

LES OGSÅ: – De er 30 år for sent ute

LES OGSÅ: Hvor gifteklare er de? (for abonnenter)

LES OGSÅ: – Vi blir for lett i rumpen (for abonnenter)

LES OGSÅ: Gir ti tusenlapper til hver innbygger

LES OGSÅ: Frykter kraftsalg

LES OGSÅ: Hvordan skal vår region utvikle seg?

LES OGSÅ: De vil verken til Narvik eller Harstad

LES OGSÅ: «Hele Narvik» ønsker ekteskap med Evenes (for abonnenter)

LES OGSÅ: – Grovfjord har måtte slite for hver en krone (for abonnenter)

LES OGSÅ: – Dette er tidenes mulighet (for abonnenter)

LES OGSÅ: Den grenseløse suksessen

LES OGSÅ: Jardar fikk «avskjed i nåde»

LES OGSÅ: Gir seg som ordfører

LES OGSÅ – Det er nå Evenes er attraktiv (for abonnenter)

LES OGSÅ: Tjener på å stå alene

LES OGSÅ: Harstad er ikke på banen! Jeg velger meg Narvik i mai!

LES OGSÅ: – Evenes må stille krav

LES OGSÅ: By og land –mann mot mann

LES OGSÅ: Nå har innbyggerne sagt sitt

LES OGSÅ: – Folk hilser ikke lenger (for abonnenter)

LES OGSÅ: Det kan være deilig å være lykkelig som liten, men det kan bli svindyrt...

LES OGSÅ: – Jardar har da aldri vært til stede? (for abonnenter)

LES OGSÅ: Tjeldsund tjener på å stå alene

LESERINNLEGG: Fremtidens Evenes

LES OGSÅ: Føler seg uthengt og latterliggjort (for abonnenter)

Mer om kommunereformen kan du lese her:

Intensjonsavtale mellom Evenes og Narvik kommuner (ekstern lenke)

Ofoten-alternativet - Fakta og intensjonsgrunnlag (ekstern lenke)

Forslag til intenasjonsavtale mellom Evenes, Tjeldsund og Skånland (ekstern lenke)

ETS kommune - Fakta- og intensjonsgrunnlag (ekstern lenke)

Telemarkforskning - Utredning kommunestruktur (ekstern lenke)

Regjeringens kriterier for god kommunestruktur (ekstern lenke)

Fylkesmannens utfordringsbilde i Nordland (ekstern lenke)

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem (ekstern lenke)

Effekter av forslag til nytt inntektssystem (ekstern lenke)

Robek: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/robek-2/id449305/

Nytt inntektssystem (regjeringen): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-nytt-inntektssystem-for-kommunene/id2467858/

Effekten av nytt inntektssystem (KS): http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/effekter-av-forslag-til-nytt-inntektssystem/

Bygdeforsknings rapport til Regjeringen, «Kommunestruktur mellom fornuft og følelser» (ekstern lenke)

Artikkeltags