Flere tusen eiendommer i Narvik har fått nytt nummer: – Det kan være greit å følge med på forsikringspapirene

Samtidig som nye Narvik kommune så dagens lys 1. januar, fikk det som trolig er flere tusen eiendommer nytt gårds- og bruksnummer.