Gå til sidens hovedinnhold

Kommunestyrets vedtak er en hindring?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Evenes Tverrpolitiske Liste (ETL) har i valgkampen sagt at vi vil være en garantist for åpenhet og redelighet i politikken i Evenes. Dette er også bakgrunnen for at ETL ble dannet. Vi har sagt vi ønsker åpne og tydelige prosesser.
Derfor er det nå viktig for oss å sette fingeren på formannskapets siste, og kontroversielle, behandling av søknader som gjelder utvikling av boliger og boligfelt.

Dette er klart regulert av tidligere vedtak i kommunestyret, som ble gjort før ETL ble til. ETL er ingen politisk tungvekter, bortsett fra at vi var største parti ved valget. Men, vi har stor sans for rettferdighet og rett saksgang.

Først og fremst vil konstatere fire ting:
– Kommunestyret i Evenes vedtok 04.05.17 i sak om boligetablering, saksnr 29/17 punkt 2: «ved bygging av boliger i boligområder på Liland, Evenesmark og Bogen med sikte på salg eller utleie og som er påbegynt før 31.12.18, overføres tomten vederlagsfritt til utbygger. Forøvrig gjelder vilkår som er beskrevet i rådmannens saksfremlegg.

–Vilkår i rådmannens saksfremlegg ble presentert i formannskapsmøtet den 27.11.19 av sisilja Viksund (H), hun husket at dette ble vedtatt.

–Disse vilkår ble ignorert av flertallet i formannskapet, som også var med å gjøre vedtaket i kommunestyret.

–Ordfører Terje Bartholsen (AP), Svein Nilsen (SP) og Torill Larsen (AP) bryr seg ikke om gjeldende vedtak i kommunestyret og gir rådmannen instruks om å forhandle på vilkår som ikke har annen politisk forankring enn ordførerens personlige oppfatning av saken

Vilkårene som det er snakk om kan samles i fem punkter.:

  • Utbygger ferdigstiller kommunal teknikk (vei, vann og avløp) der dette mangler, og til den standard som kommunen fastsetter.
  • Kommunal teknikk overføres kommunen vederlagsfritt etter utbygging
  • Utbygger forestår utarbeiding av reguleringsplan eller endring av denne der det er nødvendig.
  • Utbyggerdekker omkostninger som offentlige gebyrer og avgifter
  • Det presenteres et prospekt som viser planlagt utbygging før det gis silsagn om areal

Alt dette, som er kommunestyrets vedtak, feier ordfører for AP til side, og tilbyr tomter til alle nåværende interesserte for Kr 25 PR m2. Ferdig med det.

Videre finner man i dokumentet «utvikling og forvaltning av boligen i Evenes»

«Evenes kommune legger tilrette for at boligentrepenør kan kjøpe hele tomteområder, til markedspris, for videre utvikling.».
Og « Evenes kommune åpner også for at entreprenører kan kjøpe opp kommunale byggeområder for videre regulering og utbygging. ………...Dette skal utformes i egne avtaler med klausuler»

På toppen av det hele kaller han kommunestyrets vedtak for «hindringer» som han har fått fjernet.

Man kan jo spørre seg om hva er hensikten med et kommunestyre?

Skal man være ordfører for HELE kommunen, bygge broer, etter eget utsagn, så kan det hende at man burde starte med å følge retningslinjer fra kommunestyret, og ikke fravike dem med åpenbare mangler i formannskapet.

Og apropos broer i Evenes: Hvorfor må de bygges? Hvem var med å grave grøftene? Hvilke broer er bygd til nå? Mellom hvilke steder skal Terje Barholsen bygge broer?

ETL kommer til å levere en formell klage på vedtaket. Så får vi se hva slags linje man legger seg på.

Kommentarer til denne saken