74 prosent av Fremover-leserne vil ha dette forslaget, men avgjørelsen er det kommunepolitikerne som tar

Fremovers lesere har sagt sin mening om de fire forslagene til kommunevåpen som er oppe til vurdering. Nå er det opp til kommunepolitikerne å bestemme.