Gå til sidens hovedinnhold

Kompensasjon til smitteverntiltak i barnehagene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årsmøtet til Utdanningsforbundet Narvik mener at økte kostnader og tidsbruk i forhold til smitteverntiltak må kompenseres fra kommunen.

Alle barnehager har hatt merkostnader i forhold til renhold, renholdsartikler, antibac og engangshansker og det er også betydelig større vikarutgifter.

Smittevernveilederen for barnehager gir oss tydelige føringer for hvordan renhold skal utføres og hvordan personalet kan disponeres. Personalet kan ikke flyttes mellom to kohorter/avdelinger for å dekke opp eller hjelpe til på en annen avdeling ved fravær.

Forsterket renhold i henhold til smittevernveilederen utføres i dag av barnehagepersonalet. Dette gjøres på grunn av at de fleste barnehagene ikke har økonomi til å sette inn ekstern renholder til å utføre disse ekstra oppgavene.

Forsterket renhold går ut over våre primæroppgaver og er en belastning for de ansatte i barnehagene.

Dagen må planlegges slik at det blir satt av nok tid til å få utført vaskingen, dette tar tid og fokus fra barna. Planlegging og tilrettelegging blir mindre prioritert og dette går ut utover kvaliteten på vårt arbeid med barna.

Guri Melby har 11.03.21 i et åpent brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner skrevet at :

«Regjeringen forventer at kommunene og fylkeskommunene har god dialog med den enkelte skole og barnehage, både kommunale og private, om nødvendige tiltak for at smittevernstiltakene kan håndteres uten at det går på bekostning av kvaliteten i tilbudet eller medfører unødvendig belastning på ansatte. Basert på dette forventes kommunene og fylkeskommunene å vurdere om budsjettene/tilskuddene til den enkelte enhet skal justeres.»

«Kommunene og fylkeskommunene bør dekke merutgifter til nødvendig ekstra bemanning som skal sikre et så normalt tilbud som mulig, spesielt for sårbare barn. Dette er inkludert å opprettholde åpningstider i barnehagene.

Kommunene og fylkeskommunene forventes å dekke merutgifter til ekstraordinært renhold m.m.»

Så langt har ikke barnehagene fått kompensasjon for merutgiftene til smitteverntiltakene. Vi mener at det nå er på høy tid at barnehagene får denne kompensasjonen.

Kommentarer til denne saken