Fordelte det som fantes på kreditorene rett før konkursen

Anns Blomster betalte alle kreditorene 29 prosent av det de hadde utestående rett før konkursen.