Har ikke levert regnskap til verken Skatteetaten eller bostyrer. Nå anmelder bostyrer selskapet

Selskapet skulle holde på med oppføring av bygninger – men har aldri fullført noen av prosjektene.