Startet opp firmaet i 2008. Nå er det meldt oppbud