Med en aktiv stat kan vi bli minst dobbelt så mange i Nord-Norge.

Jack Berntsens legendariske vise handlet om Edvart, som måtte spikre igjen naustet og flytte fra bygda. I samme ånd har Erna Solberg gitt opp Nord-Norge. Hennes regjering har spikret igjen høyskolen på Nesna, domstoler og lensmannskontor de siste 8 årene.

Det er ikke en naturlov at folk skal flytte fra Nord-Norge. Tvert om, jeg tror vi kan bli dobbelt så mange her oppe. Fordi resten av verden har lyst på det Nord-Norge byr på. Men vi i nord trenger nasjonale politikere som forstår potensialet vi har her, blant annet når det gjelder grønn industri og bærekraftig reiseliv.

Historien viser at Nord-Norge kan vokse mye. For 250 år siden var Nord-Norges andel av befolkningen på sitt laveste nivå. Bare 8 prosent av befolkninga bodde i nord. På 1950-tallet nådde vi topp-punktet, og nordlendinger var hele 12 prosent av befolkninga. Nå er vi dessverre på vei mot bunnpunktet igjen. For å snu utviklinga trenger vi en stat som ser potensialet istedenfor problemene. Som vil satse, ikke spikre igjen.

Bodø Hovedflystasjonen er et godt eksempel på statlig drevet vekst i nord, og har vært mitt arbeidssted de siste 22 årene. Den vestlige verden trengte en militær flyplass i nord, og flyplassen ble selvsagt brukt til forsvar av NATO, men også til å utvikle Bodø by. På samme måte tenkte man om jernverket på Mo. I dag er ikke fremtiden fly og jern, men heller grønn industri og bærekraftig reiseliv.

Arbeiderpartiet har en ny «nordnorgeplan» - ni satsinger som vil skape grunnlag for økt vekst og verdiskaping i de tre nordligste fylkene, samtidig som vi kutter klimagassutslipp. Arbeiderpartiets plan for Nord-Norge er tuftet på at lokalsamfunn i nord skal bestemme mer over egne ressurser, ikke miste myndigheten over egne liv, slik som Edvart i visa. Folk i nord skal sitte igjen med mer av verdiskapingen. De som vil skape og dele i nord skal møte en mer aktiv og engasjert stat, som gjør at vi kan gripe de store mulighetene som finnes i Nord-Norge

Nord-Norge skal bli en ny grønn vekstregion, eksempelvis innenfor næringer som batterier, hydrogen, bærekraftig reiseliv og mineralutvinning. Innen etablerte næringer som fiskeri, sjømat, skipsfart og reiseliv vil Arbeiderpartiets politikk bidra til å skape lokale arbeidsplasser og verdiskaping. Vi ser at Nord-Norge kan bli et utstillingsvindu for desentralisert utdanning og for klimavennlig transport i luften, til havs og på skinner.

Infrastruktur er avgjørende for næringsliv og folk, særlig i nord. Likevel ser vi at vedlikeholdsetterslepene øker, at folk i nord i for liten grad har tilgang på høykapasitets internett og at kraftnettet er en flaskehals i utviklingen av ny industri. I Arbeiderpartiets politikk skal staten ta et større ansvar for å sikre tilgang på infrastruktur og transportløsninger.

Til tross for alle mulighetene som finnes i nord, og den strategiske betydningen av nordområdene for hele Norge, synker altså folketallet i Nord-Norge med over tre tusen årlig. I stedet for en stat som satser på arbeidsplasser, kompetanse og infrastruktur har høyreregjeringen prioritert skattekutt til de med mye fra før. Det har ikke kommet regionen til gode. Nå trenger vi en ny regjering som vil satse på Nord-Norge, og som vil ha dobbelt så mange nordlendinger en gang i fremtiden. Så Erna, vi i Arbeiderpartiet skal begrave «hammaren» og sørge for at Nord- Norge går en ny tid i møte. Godt valg!

Sigurd Myrvoll
Stortingskandidat Nordland AP