Korona tvang barnehagene til å tenke nytt – nå vurderes det om noen av tiltakene kan bli den nye normalen

I Narvik har alle barnehagene full åpningstid igjen etter korona. – To barnehager kjører med redusert åpningstid, men er tilpasset de få barna som er igjen i disse ferietider. Det har ingenting med korona å gjøre.