Fem koronapasienter innlagt på UNN

Det var søndag fem koronapasienter innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hittil er 15 pasienter utskrevet.

Koronaviruset får deler av strømforbruket til å stupe

Strømforbruket i Norge var i mars på nivå med samme måned i fjor. Men forbruket innen kultur, idrett og reiseliv har stupt etter at koronatiltakene startet opp.

I mars i år ble det brukt 13,5 milliarder kilowattimer (terawattimer), mens marsforbruket i fjor var 13,4 terawattimer (TWh), viser tall fra Statnetteide Elhub, som får inn data fra norske strømmålere.

Tallene viser at forbruket innen kultur og underholdning, sport og fritid og servering og overnatting er sterkt redusert etter at smitteverntiltakene ble innført, skriver Statnett i en pressemelding.

Mens strømforbruket ikke endret seg spesielt i boliger og bygninger, der mye går til oppvarming, fikk døgnforbruket for norske hytter en ekstra høy topp rett etter 12. mars. Det var dagen da skoler og barnehager stengte og regjeringen oppfordret oss til å jobbe hjemmefra.

– Mange så kanskje for seg muligheten for å flytte jobben til hytta. Men så kom hytteforbudet, folk dro hjem og hytteforbruket sank til det som trengs til oppvarming for å sikre seg blant annet mot frosne rør, sier konserndirektør for System og marked i Statnett, Gunnar G. Løvås.

– Etter hvert som samfunnet nå gradvis åpner opp igjen, kan vi imidlertid forvente å se at også strømforbruket etter hvert vil komme tilbake til mer normale mønstre.

NTB

FHI avviste forslag om lokalt tilpassede koronatiltak

En gruppe i Helsedirektoratet foreslo at deler av landet kunne gå over til normal drift, fordi det er lite koronasmitte der. Det ble avvist av FHI-direktøren.

Et notat utarbeidet av en intern gruppe i Helsedirektoratet viser at forslag om geografisk ulike tiltak ble diskutert av helsemyndighetene allerede i begynnelsen av april. Det er Dagens Næringsliv som har omtalt notatet.

– Så langt har Norge altså klart å hindre epidemien å komme til deler av landet og klart å stoppe spredningen i deler av landet, mens det fortsatt står igjen en del arbeid noen steder. Dette gir grunnlag for å differensiere tiltakene geografisk. Slik kan mer og mer av landet gå over til tilnærmet normal drift, heter det her.

For å få det til måtte imidlertid kommunene holde styr på smittespredningen, blant annet reproduksjonstallet (hvor mange personer som blir smittet av én smittet person) og antall smittede per 1.000 innbyggere siste fire uker.

– FHI mener at forslaget som nå foreligger fra Hdir om konkretisering av tiltak, verken er realistisk eller ønskelig, skrev direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) i en epost til helsedirektør Bjørn Guldvog 5. april.

Regjeringen har holdt fast ved at de ønsker mest mulig like tiltak over hele landet, mens opposisjonen på Stortinget har tatt til orde for at områdene med minst smitte bør få åpne opp raskere. Oslo og Viken har vært hardest rammet av Covid-19-epidemien.

NTB

Rapport: Overdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn

Barn og unge lider av at mange offentlige tilbud har hatt strengere koronatiltak enn det helsemyndighetene har anbefalt, viser en rapport til regjeringen.

– Mange virksomheter, det handler om kommuner, sykehus, politi, ser ut til å ha overreagert samtidig for å begrense smitte uten å ha vurdert hvilke konsekvenser det får for barn og unge, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) til NRK.