Ansatt på UNN Tromsø testet positivt etter å ha brukt piratkopiert vernemaske

En UNN-ansatt som har brukt en piratkopiert vernemaske har testet positivt for Covid-19. Den ansatte jobber ved intensivmedisinsk avdeling i Tromsø.

Det skriver UNN i en pressemelding.

Etter at de falske maskene ble tatt i bruk har vedkommende blitt testet flere ganger. De første prøvene var negative, men for noen dager siden fikk den ansatte symptomer. Personen har holdt seg hjemme etter det og en ny test viser nå at vedkommende er smittet av covid-19

Det kan ikke med sikkerhet fastslås at den ansatte ble smittet på grunn av bruk av piratkopierte masker, men UNN regner det som sannsynlig at dette kan være årsaken.

– Dette er svært beklagelig, og en ubehagelig situasjon for den ansatte. I og med at alle prøvene som ble avlagt mens vedkommende var på jobb var negative, og den ansatte har holdt seg hjemme etter at symptomene kom, anser vi det som svært lite sannsynlig at vedkommende kan ha smittet andre, skriver administrerende direktør Anita Schumacher.

Totalt har 21 UNN-ansatte testet positivt for Covid-19. Tre av disse er nå friskmeldt.

Én av fire nordmenn sliter psykisk i koronahverdagen

25 prosent av de spurte i Norsk koronamonitor sier de opplever livssituasjonen og hverdagen sin som psykisk belastende på grunn av koronaviruset.

– Tross høye tall er dette lavere enn vi har målt flere ganger tidligere. Dette kan skyldes at enkelte begynner å venne seg til den nye koronahverdagen, og ikke minst at mange så fram til påske. Selv om påsken ikke ble optimal i år, har den nok snarere hjulpet enn svekket nasjonens psykiske helse, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

53 prosent av de spurte opplever ikke hverdagen som psykisk belastende, mens 22 prosent svarte verken eller.

På spørsmålet om hvorvidt totalsituasjonen er bra eller dårlig, svarer 70 prosent at den er bra. Kun 6 prosent svarer at det går dårlig.

(©NTB)