Fantastiske klanger i medvind

Søndag var jeg vitne til en historisk hendelse: Opprettelsen og nedleggelsen av Ofoten regionkorps på én og samme dag.