Skal ha folkemøte om ny kraftledning fra Kvandal til Kanstadbotn

Artikkelen er over 1 år gammel

Statnett har søkt om å fornye kraftledningen fra Kvandal til Kanstadbotn. Nå inviterer NVE til åpne folkemøter for å informere.

DEL

Det blir flere folkemøter om prosjektet. Til stede blir også Statnett.

På folkemøtet skal NVE fortelle om behandlingen av søknaden. Statnett skal fortelle om planene og konsekvensutredningen. Møtene er åpen for alle.

Folkemøter og åpne kontordager

Det første møtet er tirsdag 13. november på Bjerkvik hotell.

Neste møte er onsdag 14. november på ungdomshuset ved Eveneskjer.

NVE skal også ha egne møter med de berørte kommunene: Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsund og Lødingen.

I tillegg skal Statnett ha åpne kontordager hvor grunneiere og andre berørte kan diskutere direkte. Dette skjer 15. november på Statnetts kontor i Bjerkvik og på Tjeldsundbrua kro og motell.

Høringsfristen er 10. desember.

Skal rive gammel kraftledning

Prosjektet NVE har søkt om konsesjon til er en ny kraftledning på strekningen Kvandal – Kanstadbotn. Kraftledningen blir på 132 kV, det samme som kraftledningen som går på strekningen i dag. Den nye kraftledningen skal erstatte dagens kraftledning.

Den eksisterende kraftledningen ble satt i drift i 1960, og nærmer seg teknisk levealder. I tillegg har det vært flere mastehavari på strekningen.

Statnett ønsker derfor å erstatte dagens ledning med en ny kraftledning. Den skal bedre forsyningssikkerheten på strøm i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstad-området.

Dagens kraftledning skal rives. Den nye kraftledningen skal i hovedsak følge eksisterende trase, men med noen justeringer. Dette gjelder spesielt nord for Evenes lufthavn.

Artikkeltags