Vil ha åpnet Skjoma for fiske så raskt som mulig

I høst kan det bli flyttet ørret ovenfor denne laksetrappa for å få legge til rette for fiske i Skjoma så raskt som mulig.

I høst kan det bli flyttet ørret ovenfor denne laksetrappa for å få legge til rette for fiske i Skjoma så raskt som mulig. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ved å flytte sjøørret opp i nye områder av Skjoma der to laksetrapper er bygd, kan åpning av elva for fiskere komme raskere enn forventet.

DEL

Det fremgår av en søknad fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og som har fått ja fra fylkesmannen både til å merke laks og ørret, og til å flytte ørret opp i vassdraget.

Lys og håv

Det er Statkraft som på kort varsel har gitt NINA oppdraget med å gjennomføre gytefisktellinger denne høsten.

I søknaden til fylkesmannen skriver NINA at de ønsker å bruke lys og håv til å fange kjønnsmoden laks og ørret.

Fiskene som blir fanget skal også merkes slik at de kan overvåkes med satellitt. Hensikten er å finne ut hvordan de vandrer og hvor mange av dem som kommer tilbake.

Kolonisering

- I samband med lysfisket vil det også bli vurdert å flyte sjøørret forbi laksetrappene i Fallan for å sikre en raskere etablering av sjøørret i de områdene som nå er åpnet for anadrom fisk – det vil si ferskvannsfisk som jevnlig vandrer ut i sjøen før den kommer tilbake for å gyte.

Det er grunneierlaget som har foreslått at det blir gjennomført en flytting av sjøørret.

Utgangspunktet er at det kan ta tid før laks eller ørret uten videre tar i bruk laksetrapper, og derfor ønsker grunneierlaget at fisken får hjelp til å etablere seg overfor trappene. Dette for å stimulere til fremtidig «homeing» og dermed få den til å komme tilbake til Skjoma for å gyte.

Åpnes for fiske

- Grunneierlaget finner det svært viktig at området fortest mulig kommer i gang med å produsere anadrom fisk. Dette for at vi skal kunne få åpnet området for fiske for allmennheten om ikke alt for lang tid. Dette vil kanskje redusere tiden elva må være stengt, fremgår det av søknaden fra Skjomdalen grunneierlag.

Fylkesmannen i Nordland bifaller initiativet fra grunneierlaget, og sier ja til søknaden.

Artikkeltags