Gå til sidens hovedinnhold

Krafttak for nye boliger i Evenes

Artikkelen er over 1 år gammel

I tillegg til å drive god skole, god eldreomsorg, gode barnehager og andre gode tjenester til innbyggerne er det en sak som er overordnet viktig for Evenes: Nye innbyggere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som kommune er vi helt nødt til å bli flere. Vi må ha flere elever i skolen, flere barn i barnehagene, flere kunder til butikkene og så videre Hvis ikke kan vi ikke fortsette å levere gode tjenester til våre innbyggere.

Dette er en utfordring vi har felles med mange kommuner i hele landet. Både store og små. Men særlig små kommuner landet rundt har de samme utfordringene.

Forskjellen er at i Evenes-regionen er det mulig å gjøre noe med det.

Muligheter

Reetableringen av Evenes flystasjon kan gi grunnlag for flere tusen innbyggere i regionen vår. Da har vi regnet med alle de jobbene som kommer rundt flystasjonen også, de som skal vaske og brøyte, selge pizza og kjøre busser, drive hotell og kafeer, selge biler og madrasser, entreprenører og elektrikere, drive bilutleie og kultur, reiseliv og døgnåpne tårntjenester – samt tusen andre ting, både i Narvik, Harstad, Tjeldsund og Evenes. Ikke alle skal komme flyttende, mange av disse bor her allerede. Det kan være våre egne ungdommer som ikke flytter – men heller blir her fordi det er spennende jobber og en region i utvikling.

Det planlegges private milliardinvesteringer utenfor flyplassgjerdet som kan gi store ringvirkninger. Vi har muligheter. Og vi må gripe dem.

Til sjuende og sist er det et spørsmål som står igjen: Hvordan sikrer vi at all denne aktiviteten gir oss flere innbyggere.

Svaret er faktisk ganske «enkelt»: Flere boliger.

Beskjeden

Kommunen fikk i fjor vår laget en rapport av det anerkjente rådgiverselskapet Agenda Kaupang. De sier det ganske enkelt: «oppgaven for Evenes kommune er dermed ganske klar. Sørg for at det blir bygget riktig type boliger på riktig sted og til riktig tid.»

Rapporten er bare enda mer treffsikker halvannet år etter at den kom. Den har imidlertid en svakhet. Den er antakelig for beskjeden. Den fokuserer primært på Forsvarets satsing uten å ta høyde for alle arbeidsplassene som kan komme i tillegg. Ferdas flytting av 20 arbeidsplasser fra Bjerkvik til Natuå er bare et forvarsel om det som er mulig.

Hvis du er interessert i boligutvikling i Evenes anbefales denne rapporten (ekstern lenke).

Har du ikke tid til å lese alle 18 sidene, les kapittel 2.2. På tre sider er kommunens utfordringer presist beskrevet.

Så hva gjør Evenes kommune for å møte dette? Her er noe av det vi gjør:

I hele kommunen:

 • Vi finteller de kommunale byggeområdene vi har i hele kommunen for å sjekke nøyaktig status på byggeklare tomter. Dette omfatter både Bogen, Liland og Evenesmark.
 • Vi har en offensiv og raus Evenes-pakke til nye innbyggere. Den inneholder både et halvår med gratis barnehage og SFO og to år med gratis kommunale avgifter til de som kommer.
 • Vi skal forsterke vårt egen markedsføringsarbeid så alle som har blikket mot Evenes-regionen skal se mulighetene i Evenes klart.
 • Vi håper å få kjøpe fem tomter Forsvarsbygg har eid siden åttitallet og som ligger delvis overgrodd mellom andre boliger. En av disse er i Bogen, fire på Liland. Ros til Forsvarsbygg som kjapt var positive da vi spurte. Vi håper dette går i boks i november.
 • Vi har i høst fastsatt prisene for de byggeklare tomtene vi har. Rundt 200 000 per stykk. Det er svært rimelig. Først til mølla kan spare stort. Vi har dialog med boligutviklere som kan være interessert i å bidra i utbygging.
 • Vi har hatt løpende dialog med Forsvarsbygg om tjenesteboliger som de skal få bygget på «langtidsleie». Trolig blir det 20–28 nye boenheter i Evenes neste år – bare som resultat av kontrakt med Forsvarsbygg.
 • Vi oppfordrer til boligbygging over absolutt hele kommunen. Ikke alle vil bo i boligfelt. Vi må ha forskjellige tilbud.

I Bogen:

 • Vi har nylig satt i gang arbeid for å få ryddet skog i Kleiva-feltet ved Bogen. Det er boligfeltet i Evenes med den mest fantastiske utsikten og som ligger strålende plassert for familier som for eksempel skal jobbe både litt i retning Bjerkvik/Narvik og Evenes/Natuå. Her er flere byggeklare tomter og et digert område planlagt for boliger.
 • Vi har Åsen i Bogen avsatt til boligformål i arealplanen.
 • Vi har i høst godkjent søknad om å bygge om Bogen hotell til 23 leiligheter i sjøkanten. Det kan bli et flott tilskudd til Evenes av en boligtype som vi har for lite av.
 • Vi har i år startet arbeidet med en mulighetsstudie for ny bruk av både skoletomta og det gamle kommunehuset. Dette har vært vedtatt flere ganger, men nå blir det gjennomført. Det kommer til politisk behandling snart hvordan vi skal gå videre. Skoletomta i Bogen er en av de flotteste tomtene kommunen har.

På Liland:

 • Vi har lite tilgjengelige boligtomter på Liland. Det erviktig å øke byggemulighetene for dem som vil kunne gå til skolen eller jobben på omsorgssenteret.
 • Vi har lenge hatt en tett dialog med dem som planlegger utbygging av det private «Flåtta»-feltet.
 • Dette er et godt utviklet prosjekt som er klart til utbygging og vil bli et fantastisk tilskudd til Evenes, med andre typer boliger enn de klassiske eneboligene. Det er viktig at Flåtta blir bygd. Samtidig tror ikke vi at det blir nok. Vi må sikre utvikling utover dette.
 • Vi har derfor nettopp sikret et stort areal som er avsatt til boligformål i arealplanen, og som er det naturlige område for videre boligbygging på Liland.

I Evenesmark:

 • Vi har lenge jobbet hardt for å få start på bygging i Høgtun-feltet i Evenesmark. Dette er det eneste boligfeltet i hele regionen som ligger i gåavstand til både flystasjon og Nautå. Det er opplagt at det vil være praktisk for noen å kunne bo nært både E-10 og arbeidsplassen. Da er Høgtun stedet.

Nytt krafttak

Men vi må gjøre mer. Etter all sannsynlighet må kommunen vurdere å ta en enda mer aktiv rolle for å få skikkelig start og fart på boligbyggingen i hele kommunen. Opptrappingen på Flystasjonen skjer raskt. Det tar tid å bygge. Det er svært viktig at hun som vil bo nært Evenes finner et tilbud akkurat når hun trenger det. Akkurat når hun kommer. Et tilbud som er klart. Slik at hun lander hos oss først.

Noen vil av egne grunner ønske å bo i by, eller et annet sted i regionen. Det er helt ok. Men de som ønsker å bo her, nært arbeidsplassen, må finne hus her – ellers presses de til et annet sted. Det kan vi ikke tillate.

Nøyaktig hvordan vi skal få dette til må kommunestyre og formannskap diskutere. Sannsynligvis trenger vi vesentlig flere boliger til utleie. Det kan tenkes flere modeller. Men det hele koker ned til en «enkel» utfordring – slik den ble formulert av Agenda Kaupang: «Sørg for at det blir bygget riktig type boliger på riktig sted og til riktig tid».

Det er spennende tider i Evenes. Som ordfører vil jeg allerede i første formannskapsmøte sette ny boligstrategi på kartet for å intensivere dette arbeidet enda mer.

PS: Ble du interessert i å flytte hit selv? Velkommen! Kontakt kommunen når som helst!

Kommentarer til denne saken