– FOT-rutene inn og ut fra Helgeland, Evenes, og Skagen lufthavn må få flere avganger i neste anbudskonkurranse, krever fylkesrådet i sitt utkast til høringssvar til samferdselsdepartementet.

Dette er en FOT-rute

  • Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene.
  • Gjennom kjøp av flyruter kan Samferdselsdepartementet stille krav til blant annet billettpris, kapasitet og frekvens.
  • Målet med slike kjøp er å sikre et godt flytilbud over hele landet
  • Kontrakter tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får i kontraktsperioden enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten.
  • Slike FOT-ruter er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Samferdselsdepartementet har invitert fylkeskommuner i hele Norge til å gi innspill til den anbudskonkurransen som skal lyses ut for ruteopplegget gjeldende fra 1. april 2024.

Fylkesrådet ønsker at tilbudet mellom Evenes og Bodø ønskes forbedret med å øke antall avganger fra minimum 12 til 18 i uken.