I en pressemelding hevder Jenssen at «flere skoler i fylket opplever et økende problem med rus og narkotika.»

– Dette er en alvorlig situasjon som dessverre ikke har blitt tatt så alvorlig som den burde, skriver han.

– Elever helt ned på ungdomsskolen blir tilbudt hasj i storefri. Dette er noe som er helt uakseptabelt, skriver Jenssen i pressemeldingen.

Han forteller at foreldre og lokalpolitikere ved flere anledninger har kommet til han med bekymringer.

– Dette er noe vi er nødt til å sette på dagsorden. Dette er nødt til å få politisk prioritet. Ingen elever skal måtte oppleve press rundt narkotika ved sin skole. Vi kan ikke ha en situasjon der foreldre fraråder sine barn å søke på en skole på grunn av frykt for rusmidler, mener Jenssen.

Han sier at han ser at skolene og foreldrene ønsker møter om situasjonen.

– Det er svært bra at man tar initiativ til slike møter, men nå er tiden kommet for politikerne til å sette seg ned og se på problemet, sier han.

– Jeg kjenner til at det er stemmer som tar til orde for en avkriminalisering, men det er slett ikke der vi er i dag. Narkotika er fremdeles ulovlig i Norge. Jeg heier på dialog og samhandlinger. Om vi i fylkestinget oppfordrer politiet til flere aksjoner på skolene, håper jeg de lytter, skriver han.

– Derfor har jeg ønsket en grundig orientering, til behandling i førstkommende møte i komiteen for utdanning som vil være ved neste fylkesting 24.–26. februar, skriver Jim Simonsen Jenssen.