Flere anmelder denne typen saker i Narvik: – Men det er nok store mørketall fortsatt

Antallet sedelighetssaker i Narvik økte fra 2018 til 2019.