Rødt advarte mot konsekvensene av luftambulanse på anbud i fjor vår - og stilte forslag som kunne hindret den farlige situasjonen vi nå er i. Dessverre vendte stortingsflertallet det døve øret til. Hensynet til anbudsregimet gikk foran folks trygghet for liv og helse. I Nord-Norge ligger 17 av landets 25 kortbaneflyplasser. Det er langt flere akutt- og hasteoppdrag til basene i Nord-Norge enn i Sør-Norge.
Babcock, selskapet som vant anbudskonkurransen, har hatt ett år på seg for å gjøre klart for overtakelse 1. juli i år. Forsvaret brukes nå som siste utvei fordi det private selskapet ikke klarer å levere det de lovet da de skulle vinne anbudskonkurransen.
Rødt har flere ganger etterlyst planer og forsikringer om at den livsviktige beredskapen ikke ville bli svekket - for folk blir syke, skader seg og trenger ambulansefly også om sommeren. Helseministeren har svart at alt er under kontroll, det skulle være ekstra høy og ekstra bra beredskap for sikkerhetsskyld.
Vi er ikke overrasket over at den første uka med Babcock som ny operatør ikke gikk som planlagt. Det var i utgangspunktet nok ambulansefly i beredskap, men så hadde de ikke tenkt på hvilken flytype det var. Det viste seg at mange av flyene ikke kunne lande på kortbaneflyplasser, det vil si flertallet av de flyplassene hvor de faktisk trengs. Dette rammer Nord-Norge ekstra hardt.
Og hva skjer når den private aktøren som skulle levere billig og bra ikke leverer bra i det hele tatt? Jo da må det offentlige ta regninga. Det er det som skjer når man privatiserer - mens de svenske eierne av Babcock planlegger for profitt må skattebetalerne punge ut når det ikke fungerer.
Forsvaret har måttet sette sitt helikopter i 24-timers beredskap i Kirkenes. Det samme skjedde under krisen i fjor. Det ironiske i alt dette er vel at akkurat disse helikoptrene er vedtatt flyttet sørover i landet, og at denne kriseløsningen ikke kommer til å være tilgjengelig i framtida. Dette viser hvordan sentraliseringspolitikken får følger, når hvilket postnummer du bor på avgjør om du har god og trygg helsehjelp, og om beredskapen finnes i krisetider.
Det siste Rødt gjorde på Stortinget før sommeren var å foreslå at "kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance annulleres hvis ny operatør ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt og sikre forsvarlig drift og vedlikehold ved operatørbyttet 1. juli". Alt tyder dessverre på at mistanken vår var riktig, og at anbud som vinnes på billig pris ikke gir grunnlag for trygg og forsvarlig ambulansetjeneste i hele landet.

Per-Gunnar Skotåm
1. kandidat Rødt Nordland