Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i Nordland er på rundt 10 milliarder så langt. Her i Narvik er vi definitivt ikke spart for fullstendig nedslitte fylkesveier!

Noen som kan nevnes er Skjomenveien (7572), som heldigvis er delvis asfaltert senere årene, vi har Kjeldebotnveien (819), som har behov for utbedring snarest, men de mest ekstreme tilfellene på fylkeskommunal forsømmelse, etter vår vurdering ved befaring, Øyjordveien (7578) og Vassdalsveien (7576) på Bjerkvik-siden.

Øyjordveien er stedvis i prosess med å forlate sitt leie og gli ut i dreneringsgrøfta! Vassdalsveien står det ikke særlig bedre til med. Et stykke inn over Vassdalsveien - i tillegg til sporadisk manglende asfalt, fremstår det som om også deler av den er i ferd med å sige ut i vannet traseen går ved, autovern og alt!

Når vi nå ser fylkeskommunen prioritere en del midler til asfaltering rundt om på veinettet sitt, står det - uten at vi kjenner til prioriteringen, å håpe på at utbedring av disse veistrekningene også står på lista!

Så er det ikke bare fylkesveiene våre det står dårlig til med, dersom Prestjordveien i Bjerkvik er et eksempel!

Det skal ikke være slik at forfallet får gå sin gang helt til folk må skaffe seg traktor for å komme seg i mellom her i kommunen!