Kulde i hele landet, og ned mot 20 minus i Ofoten. Nå fryktes det millionskader

Kalde nordavinder trekker innover landet som gjør at det kan bli rimelig kjølig flere steder i Ofoten.