Tirsdag kveld inviterer Bjerkvik musikkorps til sin tradisjonsrike Mørketidskonsert.

God tradisjon

– Vi i musikkorpset pleier å arrangere to konserter i året, forteller Marianne Jørgensen.

– Vi spiller naturlig nok selv, men har hovedfokus på de mange unge talentene som finnes i bygdas musikkliv. Også denne gangen har vi gjester fra kulturskolen. Både pianoelever og elever på blåseinstrumenter får spille for publikum, forteller hun.

Gjenhør med unge talenter

– Bjerkvik barnekor har i noen år ligget nede men er med flinke instruktører oppe og går igjen. Publikum får også et gjenhør med Aaron Blåsmo Frantzen og Kristin Mellem Storø.

 Musikkorpset har god tilvekst av unge som har opplæring gjennom kulturskolen i Narvik. Vi ser en gledelig utvikling. Konserten er i gymsalen på skola, forteller Jørgensen.