Den daglige lederen i Vinterfestuka håper derfor at politikerne stemmer mot innstillingen, og kanskje finner ut at de 100.000 kan tas av ubrukte midler i næringsfondet.

– I tillegg til at Stiftelsen Vinterfestuka bidrar til å skape kultur og til å ta vare på byen, så er vi jo også en småbedrift som driver aktivt utviklingsarbeid innenfor kultur/næring. Derfor vil det ikke være vanskelig for politikerne å forsvare at det brukes ekstra penger fra næringsfondet til dette formålet. Vi får dessuten allerede 140.000 kroner av det totale kommunale bidraget på 390.000 nettopp fra næringfondet, sier Sneve.

I innstillingen fra administrasjonssjefen heter det at Narvik kommune ser positivt på det arbeidet stiftelsen gjør, men at område kultur ikke har penger til å øke bevilgningen. Dessuten tilsier heller ikke den økonomiske situasjonen i kommunen noen økning.

– Stiftelsen har i flere år mottatt 390.000 kroner årlig fra kommunen. Denne summen har ikke økt. At vi søker om en tilleggsbevilgning nå, har flere årsaker. For det første vil vi gjerne gi festivalen et løft i forbindelse med 50-årsjubileet til neste år - blant annet har vi invitert samtlige som har vært Svarta Bjørn til Narvik. I tillegg har vi bestilt et musikkverk, spesialskrevet til VU av komponisten Frode Fjellheim. Sist, men ikke minst trenger vi ekstra penger for å kunne promotere Vinterfestuka bedre.

– Da Staten økte sitt tilskudd til 350.000 kroner, lå det som en forutsetning at kommunen også økte. Til høsten skal fylkeskommunen legge fram en ny vurdering av hvilke festivaler i Nordland som skal hvor mye penger. Dersom formannskapet i Narvik i dag vedtar administrasjonssjefens innstilling, er dette å sende et veldig dårlig signal til staten og fylkeskommunen, sier Steingrim Sneve.