For den kjente artisten, hennes musikalske følgesvenn tenoren Torstein Sødal, og sangerne fra Narvik skolekor og Ankenes blandakor fylte ikke bare Narvik kirke med god steming. De fylte også kirkerommet til randen med publikum. Det siste sikkert til stor glede for Ankenes blandakor, som bar det økonomiske ansvaret.

Det ble en stemningsfull, vakker og nær konsert - og garantert en helt spesiell opplevelse både for Caroline Dalhaug (8) som fikk synge sammen med Hanne Krogh på julesalmen «Det lyser i stille grender» - og for Kamilla Østerberg (17) som sang solo på «Midt i tiden». Den siste en kjent sang fra syngespillet «Like til Betlehem», som skolekoret snart skal sette opp igjen.

For mange blant publikum ble kanskje likevel konsertens høydepunkt da Torstein Sødal fremførte Jussi Björlings udødelige julesalme «O helga natt». Reaksjonen fra publikum var stående applaus.

En tydelig rørt Hanne Krogh takket for mottakelsen hun fikk, og gratulerte samtidig Narvik med Heidi Ruud Ellingsen sin seier i Drømmerollen. Her har vi tydeligvis å gjøre med en artist som har gjort «hjemmeleksen» sin før hun kom til byen.