Samarbeid med ulike aktører, bruk av nye arenaer for læring og felles kompetanseheving for elever og lærere, er stikkord som blir brukt fra rektor Bjørg Kimsaas side når det gjelder bakgrunnen for invitasjonen.

Temaet for årets åpent hus-arrangement ved skolen er «Internasjonalisering - Å hente verden inn til Solhaugen».

Samarbeid med Røde Kors

«For å kunne forberede våre elever til å være en del av et større internasjonalt samfunn, skal blant annet Åpent Hus i år ha et internasjonalt preg», heter det.

I fjor vår startet skolen et samarbeid med Narvik Røde Kors som har resultert i en intensjonsavtale mellom Røde Kors og Solhaugen. Valgfaget «Ut i verden og hjem igjen», er ett resultat av samarbeidet. I tillegg er skolen i gang med praksisutplassering, prosjekt og internasjonalt samarbeid.

«Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å sette fokus på internasjonalt engasjement blant ungdom og være med å bygge opp den flerkulturelle kompetansen i vårt samfunn», skriver Kimsaas i invitasjonen.

Nattåpent

Arrangementet går over to dager - og en natt. Da åpnes skolen for byens ungdom til et rusfritt arrangement hvor det legges opp til en rekke aktiviteter; presentasjon av verkstedene, musikk, dans, konkurranser, kaffebar og matservering - for å nevne noe.

«Vi håper du har anledning til å besøke Solhaugen videregående skole under dette arrangementet for å bli kjent med vår skole som har «Læring gjennom trivsel» som visjon og ledestjerne», heter det i invitasjonen til kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Årets åpent hus-arrangement ved Solhaugen dras i gang 15. mars.