Etter de skarpe utspillene i kjølvannet av årets Rallarrock har Fallmyr & co. drøftet Rallarrock og dens framtid.

– Joakim Bangsund har mange gode poeng i sin kritikk, spesielt av det som angår spilleplanen og fordelingen mellom bandene, men det er ikke aktuelt med noe annet enn et rusfritt arrangement, forteller Gøril Fallmyr.

– Det blir derimot feil at Rallarrock ligger for døden, presiserer hun.

Store planer

Det som skiller planleggingen av årets Rallarrock fra den planleggingen som skjer nå foran 2007, er nettopp det at en gruppe allerede er i gang med å komme opp med løsninger.

– Vi har allerede begynt å tenke på headliner, samtidig som vi ønsker å jobbe med billettprisene og se om det er noe vi kan gjøre der, for eksempel en kvantitetsrabatt for skoleklasser, eller kanskje å få eventuelle sponsorer. Vi ønsker også at Rallarrock skal få bredere appell, sier Fallmyr.

– Vi vil også at hvis noen har lyst å bli med på et av møtene våre, at de gjør det, for vi søker alltid nye innspill.

Kontinuerlig

Rune Sivertsen har også sin mening om hva som er problemet.

– Rallarrock har ligget brakk i fem år fordi ingen gidder å engasjere seg. Ting går også tregt i Narvik kommune fra før, forteller Sivertsen.

Gøril Fallmyr legger til at kvalitetssikring hva publikumsvnnlighet angår vil bli viktig.

– Vi ønsker å utbedre kiosken samt forbedre sittemuligheter, fordi å stå oppreist i to timer i strekk kan være slitsomt, utdyper Gøril Fallmyr.

De fleste er enig i at arrangementet bør arrangeres over to dager, men Fallmyr poengterer at det er vanskelig.

– Da må vi enten ha to headlinere og bruke masse penger vi ikke har, eller så må vi ha samme headliner på begge dagene, og publikum blir irritert fordi de får se det samme på første som på andre dag, avslutter hun.