Kleveland skal holde et foredrag hun har kalt «Grenseløs identitet på Nordkalotten» torsdag 19. oktober. I tillegg skal hun ha et møte med Musikk i Nordland, som er den viktigste produsenten av skolekonserter nettopp for Rikskonsertene.

Det er aller første gang at et slikt kulturmøte på Nordkalotten arrangeres, og Steingrim Sneve som leder den tekniske arrangørstaben i Vinterfestuka forventer at det kommer inntil 150 delegater fra Norge, Sverige og Finland til byen i dagene 17. - 20. oktober.

– Det gir oss også en glimrende anledning til å vise fram en del av det kultur-Narvik står for. På programmet står både presentasjon av kystkultur i kulturnaustet på Vidrek, og en tur med Ofotbanen opp til Katterat. Det hører liksom med når vi har store arrangement i byen. Andre «arenaer» vi tar i bruk er Teatersalen i Folkets Hus, Royal Hall, kinoen, Lokstall 1, Høgskolen og Solhaugen videregående skole, forteller Steingrim Sneve.

De siste dagene har han og Vigdis Østensen fra Vinterfestuka i Narvik vært på besøk i Gällivarre og Rovaniemi for å knytte tettere forbindelser både i tilknytning til Kulturmøte Nordkalotten og Vinterfestuka.

– Det har vært fruktbare møter. I tillegg har vi fått oppleve noe av den kulturen disse byene har å by på. Rovaniemi har blant annet søkt om å få status som europeisk kulturby. Hva slags vyer som ligger bak et slikt initiativ er bare ett av temaene som skal belyses under konferansen i Narvik. Stilt opp mot Tromsøs drøm om å få OL til byen i 2018 og spørsmålet om hvordan Narvik kan bruke kultur som et virkelmiddel i utviklingen av nye bydeler - bør det bli et meget interessant tema, mener Sneve.