– Slektsforskning dreier seg ikke bare om å registrere biografiske opplysninger. Man lærer også mye om våre forfedres levevilkår. Hva de levde av og hvordan boforholdene var. Selv har jeg fått en helt annen innfallsvinkel til historie ved å forske på slekta, sier Geir Horrigmoe.

Han er leder i Ofoten slekts- og historielag, som nå inviterer til kurs i slektsforskning. Kurset starter 22. februar og vil strekke seg over tre-fire kvelder. Det retter seg mot de som ennå ikke har begynt eller nylig har begynt med slektsforskning.

– Det er gjerne godt voksne som blir interessert i slektsforskning. På kurset vil deltakerne bli veiledet i hvordan de skal gå fram. Mange av kildene som brukes til slektsforskning ligger tilgjengelig på internett. Blant annet gjelder det folketellinger. I løpet av fjoråret ble også alt av kirkebøker i hele landet scannet og lagt ut på nettet. Det foreligger også mange kommersielle slektsprogram, der bare er å legge inn dine opplysninger, sier Geir Horrigmoe.