God tone: Kjell Simonsen i hyggelig samtale med Renee Bjørstad som i sin tid hadde oppdraget med å registrere all kunst som Narvik kommune eier, eller har eid. På den måten kom hun i kontakt med Simonsen.ALLE FOTO: JAN ERIK TEIGEN

Har byhistorie til mange tusen på stueveggen

Publisert