Gå til sidens hovedinnhold

Her er VUs nye leder

Larsen bør beherske

Artikkelen er over 6 år gammel

Bjørn Harald Larsen (47) er narvikgutt, musiker og advokat. Han kommer til å få bruk for alle tre som nyvalgt styreleder i Vinterfestuka.

– Når det gjelder Vinterfestuka og hva den er og skal bli, så vil jeg karakterisere meg som realist og patriot ... med vyer. Det vil jeg også være som styreleder for VU, sier Bjørn Harald Larsen.

Respekt for tradisjonene

Da han ble valgt inn i styret som nestleder for et år siden, var det et klart signal om at Larsen var den som var tiltenkt å skulle overta ledervervet når Brit Ruud takket av. Det skjedde tirsdag kveld. I løpet av det siste året har den nye styrelederen hatt god tid til å tenke gjennom hvordan han vil at Vinterfestuka skal være.

– Ingen bør frykte for at jeg skal forsøke å gjøre VU til en ren konsertfestival. Det kan vi ikke gjøre. Formålet og vedtektene; den stolte rallarhistorien og tradisjonene knyttet til dem er selve bærebjelken og skal være det. Men det er – og må være mulig å skape ny aktivitet, og hente inn kjente artister som vi kan tjene penger på. Uten at dette går ut over pilarene Vinterfestuka bygger på.

Skal være en aktiv leder

– Jeg kommer til å være en aktiv styreleder, en som både gir administrasjonen forslag til programmet, og som foreslår for styret at vi sier nei til foreslåtte aktiviteter. Selvfølgelig har jeg ingen planer om å havne i konflikt med administrasjonen. Men jeg kommer til å benytte meg av den styringsretten – og plikten som ligger til styreledervervet.

– Jeg er enig med det Brit Ruud sa om at styret i Vinterfestuka forvalter festivalen på vegne av hele befolkningen. Og VU skal fortsette å være folkets – og folkelig. Vi skal ikke være noen arena for snobberi.

– Jeg vil at styret skal delta aktivt i programarbeidet, og vi skal være aktive i forhold til økonomistyring. Det forplikter styret i en stiftelse å være. Jeg vil ikke tillate at vi driver med underskudd over tid. Det går ikke, sier Bjørn Harald Larsen.

VU gjorde han til musiker

«Lillebjørn» som er kunstnernavnet hans blant venner, er en folkelig mann. En meget anerkjent musiker som i stor grad kan takke Vinterfestuka for at han ble nettopp det; en anerkjent musiker.

– Ja, jeg var vel bare 12 år første gang jeg sto på scenen i Vinterfestuka – i Barnas festforestilling. I årene etter har jeg alltid deltatt i VU, i en eller annen form. Jeg er selv eksemplet på hvor viktig det er for unger og ungdom at de har slike prosjekt å se frem til. Det gir dem eierskap til vår egen festival. Og ikke vår i betydningen bare Narviks. Jeg er tilhenger av at vi drar inn hele regionen mye sterkere.

Eget produksjonsselskap

Tradisjonene skal ligge i bunnen. Men både Bjørn Harald Larsen og andre ser at Vinterfestuka har behov for å videreutvikles og fornyes. Og det kanskje utenfor selve stiftelsen.

– Sammen med andre sentrale kulturkrefter i Narvik jobber vi med idéen om å etablere et eget produksjonsselskap. Et selskap som inneholder det beste vi har av krefter i regionen, og som kan drive helårig. Vi ser for oss muligheten av å kjøpe Lokstallen og innrede denne slik at den kan benyttes hele året, til for eksempel å gi cruiseturistene som kommer hit om sommeren konserter og andre kulturopplevelser – og ikke minst en smak av rallarkulturen. Det er mange andre muligheter også, for eksempel knyttet til togturer på Ofotbanen.

– Et slikt selskap kan ta økonomiske sjanser uten at Vinterfestuka går på tap hvis det går galt. Men la meg bare gjenta, så det ikke blir misforstått; for meg skal rallarkulturen og historien vår alltid ligge som selve sålen for Vinterfestuka. Tar vi ikke vare på disse, på frivilligheten, og på det helt spesielle med å bruke rallarantrekk så har vi ingen festival, sier Bjørn Harald Larsen.

Kommentarer til denne saken