Overtar årbok

Ofoten slekts- og historielag overtar utgivelsen av Årbok for Ofoten. Erik Kimsaas (tv) og Roger Sværd sitter i redaksjonskomitéen, mens Geir Horrigmoe er leder av historielaget.

Ofoten slekts- og historielag overtar utgivelsen av Årbok for Ofoten. Erik Kimsaas (tv) og Roger Sværd sitter i redaksjonskomitéen, mens Geir Horrigmoe er leder av historielaget. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Ofoten slekts- og historielag har bestemt seg for å overta utgivelsen av Årbok for Narvik.

DEL

Etter 16 år og like mange utgivelser av den tradisjonsrike årboka, ga Museum Nord (Ofoten Museum) beskjed om at de ikke kunne ta på seg dette ansvaret lengre.

Naturlig å overta

Hver eneste utgivelse av årboka har vakt stor interesse på grunn av sitt mangslungne lokalhistoriske innhold. De har også solgt godt, og vært meget populære julegaver.

- I Ofoten slekts- og historielag kunne vi ikke bare sitte og se på at det ikke skulle bli flere bøker. Årbok for Narvik er jo egentlig det eneste lokalhistoriske trykket som kommer ut hvert år. I utgangspunktet er det jo også naturlig at det er et historielag som står ansvarlig for utgivelsen av årbøker. Det er bare i Narvik at muséet har hatt denne oppgaven, sier Geir Horrigmoe leder i Ofoten slekts- og historielag.

Ønsker kontakt

Laget har rundt 100 medlemmer, og av disse er det valgt en årbokkomité på seks stykker: Roger Sværd, Eriks Kimsaas, Leif Simonsen, Anton B. Jensen, Harald Harnang, og Jan Rognmo.

- Det er disse som har hovedansvaret for at årboka kommer ut i november, men de trenger selvsagt bidrag fra mange. Når vi ser tilbake på de årbøkene som kom ut gjennom 16 år, så er det mange gjengangere blant bidragsyterne. Disse er vi allerede i kontakt med, men vi ønsker også å nå ut til flere. Blant de som har bidratt opp gjennom årene er det nemlig også mange som bare har levert manus én gang.

- Derfor ber vi alle som mener at de har noe å bidra med om å ta kontakt med en i komitéen innen 1. mars. De trenger ikke levere noen tekst da, men knytte kontakt og melde fra om det kommer noe senere sier Geir Horrigmoe.

Hovedprofilen vil fortsette

Årets utgave av Årbok for Narvik vil lages etter samme mal som de foregående. Hovedprofilen med saker som legger ekstra stor vekt på krigshistorien og livet langs Ofotbanen vil fortsette.

- Men på sikt ønsker vi i slekts- og historielaget å sette vårt eget preg på utgivelsene. Å gi mer plass til slektshistorien er for eksempel naturlig, forteller Geir Horrigmoe.

Artikkeltags