I tillegg gjeninnføres ordningen med kulturtransportspleis: midler ungdom i distriktene kan søke for å sikre trygg og billig transport til og fra kulturarrangement.

Dagens ordning med Kulturkort for unge legges ned.

Det skriver fylkesrådet i en pressemelding.

I 2008 ble Kulturkortet opprettet som forsøk etter et initiativ fra Ungdommens fylkesting. Formålet med ordningen var å rekruttere ungdom til nye kulturarenaer og få ungdom til å benytte seg mer av eksisterende kulturtilbud. Kulturkortet ga rabatter på en rekke ulike kultur- og fritidsaktiviteter og var gratis for ungdom mellom 13 og 19 år. Ordningen ble permanent fra 2011.

-Kulturkortordningen fungerer i dag ikke etter de opprinnelige intensjonene. Ordningen omfatter kun 25 prosent av kommunene i Nordland, og dessverre har staten kuttet overføringen til tiltaket, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) i pressemeldingen.

I den nye ordningen vil man sørge for at fylkeskommunens egne virksomheter innarbeider ungdomsrabatt i sine avtaler med lokale arrangører, og at det vil bli stilt krav om ungdomsrabatt som forutsetning for å motta fylkeskommunale tilskudd til arrangementer og tiltak som er aktuelle for ungdom. Kommunene vil bli oppfordret til å gjøre det samme.

I tillegg har fylkesrådet fått på plass penger til en ordning som gjør at ungdomsgrupper kan søke om støtte til å få dekket transport til ulike kulturarrangementer. 

-Dette bare måtte vi ordne for ungdommen i Nordland. Vi vet det har vært et ønske om å få på plass kulturtransportspleisordningen, den har vært etterspurt av ungdommer i hele fylket. Nå har vi endelig funnet en løsning og det skulle egentlig bare mangle at vi som politikere klarte det, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) i pressemeldingen.