Stiftelsen Vinterfestuka har startet en stiftelseskapitalutvidelse som de håper skal gi flere hundre tusen kroner i frisk kapital. Det skal sette Nord-Norges største kulturarrangør i stand til å gjøre en enda bedre jobb.

ØNSKER Å VOKSE

– Vi gjør en bra og solid jobb, men ambisjonene vårt ligger høyere enn dagens aktivitetsnivå. Vi ønsker å vokse, og for å få det til, trenger vi mer penger, sier styreleder i Stiftelsen Vinterfestuka, Iris Bartholsen.

Vinterfestuka har en stiftelseskapital på knappe 100.000 kroner. Denne bør helst opp i en halv million. Det håper Bartholsen og styremedlem Lars Skjønnås at bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner vil bidra til.

– Vi er i gang med en kampanje for å få flere til å bli aksjonærer. Så langt har det gått veldig bra. Vi har allerede mer enn doblet stiftelseskapitalen, men vi trenger mer penger enn som så, sier de to.

Målet er at den økte stiftelseskapitalen skal sette Vinterfestuka i stand til å etablere et så høyt aktivitetsnivå at de som sitter på de offentlige pengesekkene ikke lengre kan overse det som skjer i Narvik.

USIKRE RAMMER

– Ikke ett vondt ord om for eksempel Festspillene i Harstad eller Nordland Musikkfestuke. Det er imidlertid frustrerende for oss å se at vi, som arrangør av en av Norges største festivaler, må leve år etter år med med små og usikre økonomiske rammer, mens andre får solide offentlige bidrag.

– Derfor har vi et mål om å komme inn på for eksempel statsbudsjettet og få faste, årlige bevilgninger. Med en god egenkapital ryggen kan vi satse for å få dette til å skje, sier Iris Bartholsen.

– Den ekstra egenkapitalen som vi får inn kommer til å bli forvaltet bra. Vinterfestuka har i år etter år levert regnskapstall som går i balanse. det kommer vi til å fortsette med, også om vi hever aktivitetsnivået, forsikrer Lars Skjønnås.