Stiftelsen Norsk Kulturarv starter en aksjon for å forhindre forfall av gamle fjøsbygninger i Nord-Norge og har satt av millioner til prosjektet.

Tiltaket kommer etter at ordfører Svein Leiros i Kåfjord i Troms etterlyste en nasjonal offentlig finansiering for å få fjernet eldre falleferdige fjøs rundt om i bygdene. Det reagerte direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, på og tok til orde for å se på muligheten til å redde disse kulturminnene, skriver Nationen.

Nå har «Ta et tak»-aksjonen bestemt seg for å øremerke deler av årets rekordhøye beløp på 6,5 millioner kroner til «Uthus nord» for å redde nordnorske fjøs.

25,6 millioner siden 1998

Med på prosjektet er Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og fylkeskommunene i Nord-Norge, i tillegg til at Sametinget har signalisert at de ønsker å være en samarbeidspartner.

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner og på den måten fordelt 25,6 millioner kroner til 2870 prosjekter landet over.

Aksjonen er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI, som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner.