Administrasjonen i Narvik kommune vil kutte massivt i sykehjemsplasser og påstår at Narvik har altfor høyt tjenestetilbud i forhold til for eksempel Harstad.

Fremover skriver:

Narvik kommune har i dag 218 institusjonsplasser, og en kø på 18 personer som venter på plass på institusjon.

På spørsmål om hvordan det skal gå og kutte et stort antall plasser når det allerede er kø av personer som venter på institusjonsplass, svarer rådmann Lars Skjønnås slik:

«Køen vil som sagt bli lengre, og vi må prioritere enda hardere. De som vi kan gi et godt tilbud utenfor institusjon vil få det som hjemmeboende, og de som må på sykehjem eller annen institusjon vil få det når det blir ledig plass. Det er slik det fungerer over alt i Norge.»

Fremover referer til at det er kjent at det er diskusjoner om reduksjon på mellom 50 og 100 plasser i institusjon og bemannede boliger, samt at det kan være snakk om at hele bygg kan bli faset ut. De største kuttene vil trolig komme på antall sykehjemsplasser!

Ifølge Harstad kommune sin hjemmeside så har Harstad 182 sykehjems plasser.

Harstad-ordføreren kommenterer statsbudsjettet og sier at Harstad har stort behov for investeringer i sykehjem. Der sier hun at Harstad trenger 100 til 150 nye omsorgsplasser og sykehjemsplasser. Derfor reagerer hun på at regjeringen fjerner byggestøtte til helsebygg. (Harstad Tidende 10. oktober 2022).

Hennes krav ble visstnok også referert på NRK, fordi hun henvender seg til Kommunenes Sentralforbund (KS) for å ta opp dette kravet om byggestøtte.

I Harstad har det dessuten visstnok vært en stor kamp i kommunestyret om behovet for flere plasser i sykehjemmene.

– Er politikerne i Narvik enig i administrasjonens sammenligning med Harstad kommune?

– Sier rådmannen i Narvik hele sannheten om tjenestetilbudet i Harstad?

– Vil politikerne i Narvik kommunestyre følge Harstads krav gjennom KS?

– Er det god kommuneøkonomi at Narvik kommune skal betale cirka kroner 5000 per døgn for såkalt utskrivingsklare pasienter fra sykehus fordi det vil mangle mange sykehjemsplasser og omsorgsboliger om rådmannen får det som han vil?

– Hvor mye betalte Narvik kommune for utskrivingsklare pasienter i 2021?