Kystjegerkommandoen videreføres: Flytter ikke til Ramsund

I 2016 var det enighet om å opprettholde Kystjegerkommandoen, som i dag har sin base på Trondenes utenfor Harstad. Regjeringen skulle starte en utredning om avdelingens framtid. Nå er utredningen ferdig, og Kystjegerkommandoen forblir på Trondenes.

I 2016 var det enighet om å opprettholde Kystjegerkommandoen, som i dag har sin base på Trondenes utenfor Harstad. Regjeringen skulle starte en utredning om avdelingens framtid. Nå er utredningen ferdig, og Kystjegerkommandoen forblir på Trondenes. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fremtiden til Kystjegerkommandoen, som tidligere ble vurdert nedlagt, er nå avklart. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til Fremover at Kystjegerkommandoen vil bli værende på Trondenes – og i samme form og størrelse som i dag.

Uhensiktsmessig å flytte til Ramsund

Da den forrige langtidsplanen for forsvarssektoren ble lagt fram, ble Regjeringen bedt om å vurdere Kystjegerkommandoens framtid.

– Den vurderingen er nå gjort, og forsvarssjefen ønsker å beholde, videreutvikle og styrke avdelingen som en del av Sjøforsvaret, sier Bakke-Jensen til Fremover.

Å flytte avdelingen til Ramsund, for å spare penger på å redusere antall baser, har også vært vurdert – men funnet uhensiktsmessig.

Nytt utstyr – og nye oppgaver

Forsvarsministeren sier videre at Kystjegerkommandoen fortsatt vil bli en viktig del av det moderne Forsvaret i nord, og at avdelingen vil bli tilført nytt utstyr – og nye oppgaver.

Økonomien skal ifølge Bakke-Jensen også være sikret, gjennom forliket som regjeringspartiene gjorde med Arbeiderpartiet om langtidsplanen.

Utvikles videre

– Kystjegerkommandoen skal nå utvikles slik at den vil gi Sjøforsvarets fartøyer økt fleksibilitet, og mulighet til å løse oppgaver i hele konfliktspekteret. Avdelingen vil også gi Sjøforsvaret en bedre utnyttelse av langtrekkende våpensystemer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til Fremover at Kystjegerkommandoen skal utvikles mot langtrekkende informasjonsinnhenting, og målanvisning.

Avdelingen skal også være i stand til å gjennomføre bordingsoperasjoner fra Sjøforsvarets fartøyer – slik som i dag.

Som en del av spesialstyrkene

– Vi har også vurdert å tilknytte Kystjegerkommandoen til Forsvarets spesialstyrker, men dette ville ført til en redusert kapasitet på Sjøforsvarets fartøyer. Kystjegerkommandoen vil fortsatt kunne støtte spesialstyrkene, slik de gjør i dag.

– Støtten til spesialstyrkene videreføres med dagens ambisjon, slutter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Artikkeltags