I sitt forslag til langtidsplan for forsvarssektoren ønsket Regjeringen i fjor vår å legge ned Kystjegerkommandoen på Trondenes utenfor Harstad. Kun deler av avdelingen skulle videreføres og flyttes til Haakonsvern utenfor Bergen – hvor også Marinejegerkommandoen har sin base.

Reddet i forsvarsforliket

Primært skal Kystjegerkommandoen løse oppdrag langs norskekysten med kort reaksjonstid. Avdelingen består av høyt spesialiserte soldater som blant annet har vært brukt for å løse Norges oppdrag i Afghanistan – sammen med blant andre Forsvarets spesialstyrker.

I det forsvarspolitisk forliket fra november i fjor sørget blant andre Arbeiderpartiet for at Kystjegerkommandoen ble videreført – uten at det ble konkludert med i hvilken form avdelingen skulle videreføres.

Sikre maritim spesialstyrke i nord

I Forsvaret er det ulike syn på framtiden til avdelingen. Sjefen for Marinejegerkommandoen, kommandørkaptein Petter Hellesen, mener Kystjegerkommandoen bør bli en del av Marinejegerkommandoen, og flytte fra Trondenes til Ramsund.

Forslaget ble lansert av de tillitsvalgte i Kystjegerkommandoen og Marinejegerkommandoen, som mener en slik løsning vil sikre en framtidig eksistens av en maritim spesialstyrke i nord.

Ingenting har skjedd

Da sjefen for Marinejegerkommandoen og de tillitsvalgte besøkte Ramsund orlogsstasjon i sommer, bekreftet Petter Hellesen at det er plass nok til at deler av Kystjegerkommandoen, den som ønskes videreført, kan flyttes til Ramsund.

De tillitsvalgte ønsket at det skulle opprettes en prosjektorganisasjon fra 1. januar som skulle evalueres etter to år.

Men siden langtidsplanen ble vedtatt i Stortinget i november i fjor har ingenting skjedd med Kystjegerkommandoen.

Etterlyste bestillingen fra Stortinget

– Det har ikke skjedd noen verdens ting, sier stortingsrepresentant Erik Sivertsen fra Arbeiderpartiet.

I Stortingets spørretime har Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne Anniken Huitfeldt etterlyst bestillingen fra Stortinget.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen kunne opplyse om at framtiden til avdelingen skulle utredes nærmere.

– Mandat for utredning er under utforming. Mulige alternative lokaliseringer og organisatoriske tilknytninger, herunder forholdet til Forsvarets spesialstyrker, slik stortingsflertallet la til grunn, vil være en del av utredningen. Jeg vil komme tilbake til Stortinget på en egnet måte når det gjelder den videre utviklingen av Kystjegerkommandoen på et senere tidspunkt, svarte Bakke-Jenssen.

Trenering av vedtaket

Det mener Eirik Sivertsen er for svakt.

– Vedtaket ble gjort for over ett år siden, og ennå er det ikke utformet et mandat for en utredning?

– Når har Regjeringen da tenkt at en utredning skal starte, spør Sivertsen.

Han mener svaret fra ministeren i beste fall er sendrektighet. I verste fall en trenering av Stortingets vedtak, som gikk på tvers av det Regjeringen selv ønsket for Kystjegerkommandoen.