Har fjernet flere titalls pukkellaks i Storelva: – Har gått bedre enn fryktet

Lokalbefolkningen i Gratangen har fisket flere titalls svartelistede pukkellaks så langt i august. Nå håper grunneier Svein Edgard Pedersen at folk melder inn fangsten.